computer-money-key-475

تاریخچه الکترونیکی شدن پول

زمان شروع پرداخت الکترونیکی در دنیا به سال 1918میلادی برمیگردد.یعنی هنگامی که بانکهای فدرال رزرو امریکا به انتقال وجه از طریق تلگرام میپرداختند.اینترنت در سال 1970 توسط متخصصین دانشگاهی به منظور اشتراک دریافتها توسعه یافت و تا سال1993 محبوبیت اینترنت برای عموم وخصوصا تجاری که امید به گسترش مشتریان داشتند افزایش پیدا کرد.

دولت الترونیک یکی از ضرورتهای جهان امروز است که بسیاری از کشورها به دنبال ایجاد ان درکشور خود هستند.

دولت الکترونیک عبارت است از:استفاده از زمانهای دولتی ازفناوری های جدید اطلاعاتی وارتباطی جهت ارائه و توزیع خدمات و اطلاعات در همه زمان شبانه روز با کمترین هزینه و بالاتررین کیفیت به شهروندان به بخشهای تجاری و دولتی  و سایر مشتریان دولت میباشد به گونه ای که انها از طریق سیستم کامپیوتر بتوانند با دولت ارتباط برقرار کنند ومشارکت بیشتری در اداره ی عموردولتی وفرایندها و نهادهای مردم  سالاری داشته باشد

.ارزش پول منتشر شده ازسوی دولت با بخش خصوصی که بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده است.در سالهای اخیر مصرف کنندگان تمایل چشمگیری برای انجام مبادلات الکترونیکی از خود نشان دادند.کاهش هزینه و افزایش سرعت و دسترسی و مزایای اقتصادی و اجتماعی تجارت الکترونیک از دلایل اصلی توجه مردم به اینگونه مبادلات است.پول الکترونیکی مکانیسم پرداخت ارزش ذخیره شده یا پیش پرداخت شده است که در ان مقداری از وجوه یا ارزش که برای مصرف کننده قابل استفاده است در یک وسیله وقطعه الکترونیکی و در مصرف مشتری است.

پول الکترونیکی نوعی ابزار مالی الکترونیکی است که حداقل از عهده انجام همه وظایف پول بر می اید.بنابراین این پول الکترونیکی میتواند جانشین بسیار نزدیکی برای پول بانک مرکزی باشد.

برخلاف پول بانک مرکزی که پول بیرونی است پول الکترونیکی همانند یک سپرده ی دیداری یا چک مسافرتی پول درونی بانک ها است.

پول درونی طلب قانونی دارنده ی ان از ناشر ان میباشد درحالی که پول بیرونی متضمن چنین طلبی نیست.به عبارت دیگر موجودی پول الکترونیکی یک طلب جاری اشخاص ویا موسسات از بانک ها است که با هیچ حساب خاصی ارتباط ندارد.

در پرداخت های الکترونیکی یا دریافت ها باید به ایمن ساختن اطلاعات توجه خاصی کرد.این ساختن اطلاعات به معنای جلوگیری از تحریف ودستیابی به اطلاعات توسط افراد غیر مجاز است.

سیستم باید تمام عملیات مالی را ثبت کندتا در صورت لزوم بتوان اشکالات خطاهای احتمالی را ردیابی کرد.به نوعی یعنی قابل دسترسی بودن پول الکترونیکی میباشد.

سیستم باید به قدری قوی باشد که کاربران در حین انجام عملیات در صورت قطع شدن برق پولها را از دست ندهند.همان اطمینان سیستم میباشد.

میتوان از مزایای پول الکترونیکی به هزینه های پول الکترونیکی در داخل یک کشور با هزینه های انتقال ان بین کشورهای مختلف برابر دانست.در نتیجه هزینه بسیار زیاد کنونی نقل و انتقال بین المللی پول نسبت به نقل و انتقال ان در داخل یک کشور معین بطو قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

ایترنت هیچ رمز سیاسی نمی شناسد و پول الکترونیکی بدون رمز است.

از دیگر مزایای پول الکترونیکی  وابستگی نداشتن به موقعیت فیزیکی علاوه بر این که زمینه رقابت بین بانک ها را تغییر داده ونقش فاصله مکانی از بانک را در هزینه نهایی ارائه خدمات بانکی به مشتری از بین می برد و دو پیامد عمده دارد:

1-امکان مبادله خدمات مالی در بازارهای خرد کشورهای مختلف را فراهم میسازد.

2-بانک های مجازی میتوانند موقعیت فیزیکی خودشان را بدون این که تغییراتی در ارتباط خود با مشتریانشان ایجاد کنند تغییر دهند.

این امر درمورد مبادلات غیر بانکی توسط صرافی ها صادق می باشد و مشتریان با انتخاب پول الکترونیک و استفاده از یک شبکه دیجیتال مانند:(bitcoin) میتوانند مبادلات خود را به راحتی و بدون استفاده از هزینه های زیاد انجام دهند.

بخش:
پشتیبانی آنلاین
خرید اتوماتیک
17/12/2018, 23:53