بیت کوین یکی از اشکال  ارز دیجیتالی است که به صورت الکترونیکی نگهداری می شود. هیچ کس آن را کنترل نمی کند. همچنین بیت کوین مانند دلار یا یورو به صورت چاپ  شده نیست — آنها توسط مردم تولید می شوند به طور فزاینده ای…

پشتیبانی آنلاین
خرید اتوماتیک
17/12/2018, 23:55