نحوه تبدیل حساب مینی به حساب کلاسیک وب مانی برای تبدیل حساب مینی خود به حساب WinPro یا کلاسیک وب مانی به آدرس زیر در وب مانی بروید: security.wmtransfer.com/asp/default.asp پس از رفتن به آدرس بالا، صفحه ای مانند شکل زیر به نمایش در می آید…

خرید اتوماتیک
21/01/2017, 04:33