برای ایجاد حساب وارد وبسایت وبمانی شوید www.wmtransfer.com سپس طبق عکس شماره همراه خود را وارد کنید در مرحله بعد مشخصات فردی خود را به صورت دقیق وارد کنید در مرحله بعد مشخصات خود را بررسی و تایید کنید کدی جهت تایید به ایمیل شما…

 سامانه خدمات پول اینترنتی است که در سال ۱۹۹۸ راه اندازی شده‌است. این خدمات به «شرکت انتقال وب‌مانی» تعلق دارد. وبمانی = webmoney در حال حاضر حدود ۶ میلیون کاربر بر روی سیاره زمین از خدمت وب‌مانی استفاده می‌کنند و روز به روز امکانات و…

خرید اتوماتیک
29/03/2017, 03:59